<strike id="nltfj"></strike><strike id="nltfj"><dl id="nltfj"><ruby id="nltfj"></ruby></dl></strike>
<strike id="nltfj"><video id="nltfj"></video></strike>
<strike id="nltfj"></strike>
<strike id="nltfj"></strike>
<strike id="nltfj"></strike>
<span id="nltfj"></span>
<span id="nltfj"></span>
<span id="nltfj"><video id="nltfj"></video></span>
<strike id="nltfj"><video id="nltfj"><ruby id="nltfj"></ruby></video></strike>
<strike id="nltfj"></strike>
Hero Image

Witamy

Bristol-Myers Squibb Polska

O Bristol-Myers Squibb Polska

Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


Global Business

Dyrektor Generalny (CEO):
Centrala:
Nowy Jork, USA
Bran?a:
Biofarmaceutyki
Strona www:
Skrót NYSE:
BMY
Inwestycje w R&D:
4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
G?ówne lokalizacje:

Polska?

Dyrektor Generalny:
Antoni ?arski
Siedziba:
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
好吊操